Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Boelenslaan
Status:
Voorontwerp
Status Datum:
02-12-2009
 1. Regels
  1. HOOFDSTUK 1 Inleidende regels
  2. Artikel 1 Begrippen
  3. Artikel 2 Wijze van meten
  4. HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
  5. Artikel 3 Agrarisch
   1. 3.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 3.2 Bouwregels
   3. 3.3 Specifieke gebruikersregels
   4. 3.4 Aanlegvergunningen
   5. 3.5 Wijzigingsbevoegdheid
  6. Artikel 4 Bedrijf
   1. 4.1 Bestemmingsbeschrijving
   2. 4.2 Bouwregels
   3. 4.3 Nadere eisen
   4. 4.4 Ontheffing van de bouwregels
   5. 4.5 Specifieke gebruiksregels
   6. 4.6 Ontheffing van de gebruiksregels
   7. 4.7 Wijzigingsbevoegdheid
  7. Artikel 5 Bedrijf - Nutsbedrijf
   1. 5.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 5.2 Bouwregels
  8. Artikel 6 Centrum
   1. 6.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 6.2 Bouwregels
   3. 6.3 Nadere eisen
   4. 6.4 Specifieke gebruiksregels
   5. 6.5 Ontheffing van de gebruiksregels
   6. 6.6 Wijzigingsbevoegdheid
  9. Artikel 7 Gemengd
   1. 7.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 7.2 Bouwregels
   3. 7.3 Nadere eisen
   4. 7.4 Specifieke gebruiksregels
   5. 7.5 Ontheffing van de gebruiksregels
   6. 7.6 Wijzigingsbevoegdheid
  10. Artikel 8 Groen
   1. 8.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 8.2 Bouwregels
   3. 8.3 Aanlegvergunning
  11. Artikel 9 Horeca
   1. 9.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 9.2 Bouwregels
   3. 9.3 Nadere eisen
   4. 9.4 Ontheffing van de bouwregels
   5. 9.5 Specifieke gebruiksregels
   6. 9.6 Wijzigingsbevoegdheid
  12. Artikel 10 maatschappelijk
   1. 10.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 10.2 Bouwregels
   3. 10.3 Nadere eisen
   4. 10.4 Ontheffing van de bouwregels
   5. 10.5 Specifieke gebruiksregels
   6. 10.6 Wijzigingsbevoegdheid
  13. Artikel 11 Sport
   1. 11.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 11.2 Bouwregels
   3. 11.3 Nadere eisen
   4. 11.4 Ontheffing van de bouwregels
   5. 11.5 Wijzigingsbevoegdheid
  14. Artikel 12 Tuin
   1. 12.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 12.2 Bouwregels
   3. 12.3 Ontheffing van de bouwregels
  15. Artikel 13 Verkeer - Verblijfsgebied
   1. 13.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 13.2 Bouwregels
  16. Artikel 14 Water
   1. 14.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 14.2 Bouwregels
  17. Artikel 15 Wonen
   1. 15.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 15.2 Bouwregels
   3. 15.3 Specifieke gebruiksregels
   4. 15.4 Wijzigingsbevoegdheid
  18. Artikel 16 Wonen - Woongebouw
   1. 16.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 16.2 Bouwregels
   3. 16.3 Specifieke gebruiksregels
   4. 16.4 Wijzigingsbevoegdheid
  19. HOOFDSTUK 3 Algemene regels
  20. Artikel 17 Anti-dubbeltelregel
  21. Artikel 18 Algemene ontheffingsregels
  22. Artikel 19 Algemene wijzigingsregels
  23. Artikel 20 Algemene procedureregels
  24. HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels
  25. Artikel 21 Overgangsrecht
   1. 21.1 Overgangsrecht bouwwerken
   2. 21.2 Overgangsrecht gebruik
  26. Artikel 22 Slotregel