Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Boelenslaan
Status:
Voorontwerp
Status Datum:
02-12-2009

Artikel 13 Verkeer - Verblijfsgebied

 

13.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woonstraten;

b. paden;

c. parkeervoorzieningen;

d. groenvoorzieningen;

e. speelvoorzieningen;

f. water,

 

met de daarbij behorende:

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

13.2 Bouwregels

 

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de vol-gende regel:

- de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.