Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Boelenslaan
Status:
Voorontwerp
Status Datum:
02-12-2009

Artikel 22 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

 

‘Regels van het bestemmingsplan Boelenslaan’.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ....

 

 

De voorzitter, De griffier,