Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Twijzel Boppelannen derde fase
Status:
Ontwerp
Status Datum:
30-09-2009
 1. Regels
  1. HOOFDSTUK 1 Inleidende regels
  2. Artikel 1 Begrippen
  3. Artikel 2 Wijze van meten
  4. HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
  5. Artikel 3 Groen
   1. 3.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 3.2 Bouwregels
   3. 3.3 Aanlegvergunning
  6. Artikel 4 Tuin
   1. 4.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 4.2 Bouwregels
   3. 4.3 Ontheffing van de bouwregels
  7. Artikel 5 Verkeer – Verblijfsgebied
   1. 5.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 5.2 Bouwregels
  8. Artikel 6 Wonen
   1. 6.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 6.2 Bouwregels
   3. 6.3 Specifieke gebruiksregels
   4. 6.4 Wijzigingsbevoegdheid
  9. HOOFDSTUK 3 Algemene regels
  10. Artikel 7 Anti-dubbeltelregel
  11. Artikel 8 Algemene ontheffingsregels
  12. Artikel 9 Algemene procedureregels
  13. HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels
  14. Artikel 10 Overgangsrecht
   1. 10.1 Overgangsrecht bouwwerken
   2. 10.2 Overgangsrecht gebruik
  15. Artikel 11 Slotregel