Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Twijzel Boppelannen derde fase
Status:
Ontwerp
Status Datum:
30-09-2009

Artikel 11 Slotregel

 

Deze regels worden aangehaald als:

 

‘Regels van het bestemmingsplan Twijzel Boppelânnen derde fase’.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van .........................

 

 

 

De voorzitter, De griffier,