Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Twijzel Boppelannen derde fase
Status:
Ontwerp
Status Datum:
30-09-2009

Artikel 5 Verkeer – Verblijfsgebied

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘verkeer – verblijfsgebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woonstraten;

 2. paden;

 3. parkeervoorzieningen;

 4. groenvoorzieningen;

 5. speelvoorzieningen;

 6. water,

 

met de daarbij behorende:

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

5.2 Bouwregels

 

 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

  • de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.