Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Partiele Herziening bestemmingsplan Harkema-dorp Fugelkamp 14a
Status:
Vastgesteld
 1. Regels
  1. HOOFDSTUK 1 Inleidende regels
  2. Artikel 1 Begrippen
  3. Artikel 2 Wijze van meten
  4. HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
  5. Artikel 3 Tuin
   1. 3.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 3.2 Bouwregels
   3. 3.3 Ontheffing van de bouwregels
  6. Artikel 4 Wonen
   1. 4.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 4.2 Bouwregels
   3. 4.3 Specifieke gebruiksregels
   4. 4.4 Wijzigingsbevoegdheid
  7. HOOFDSTUK 3 Algemene regels
  8. Artikel 5 Anti-dubbeltelregel
  9. Artikel 6 Algemene ontheffingsregels
  10. Artikel 7 Algemene procedureregels
  11. HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels
  12. Artikel 8 Overgangsrecht
   1. 8.1 Overgangsrecht bouwwerken
   2. 8.2 Overgangsrecht gebruik
  13. Artikel 9 Slotregel