Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Partiele Herziening bestemmingsplan Harkema-dorp Fugelkamp 14a
Status:
Vastgesteld

Artikel 9 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als:

 

‘Regels van de Partiële Herziening bestemmingsplan Harkema-dorp Fûgelkamp 14a, gemeente Achtkarspelen’.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2009

 

 

De voorzitter, De griffier,