Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Twijzel Boppelannen 3e fase
Status:
Vastgesteld

Artikel 11 Slotregel

 

Deze regels worden aangehaald als:

 

‘Regels van het bestemmingsplan Twijzel Boppelannen 3e fase’.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 februari 2010

 

 

 

De voorzitter, De griffier,